top of page

Algemene voorwaarden

Algemene bedrijfsinformatie

Zentize


Vestigingsadres:

Geemansweer 34

3371RE Hardinxveld-Giessendam

Telefoonnummer: 0613572514

E-mailadres: info@zentize.co

KVK-nummer: 68622236

Btw-identificatienummer: NL862889558B01

 

 

1 Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, bestelling en/of overeenkomst tot stand gekomen tussen Besteller en Zentize.

1.2 De (gehele of gedeeltelijke) ongeldigheid van een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.

1.3 De Besteller die eenmaal op deze voorwaarden heeft besteld, aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden op latere overeenkomsten tussen hem en Zentize.

1.4 Zentize behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden op enig moment te wijzigen.

 

2 Totstandkoming overeenkomst

2.1 De koopovereenkomst tussen Zentize en Besteller komt tot stand op het moment dat men een aanbieding van Zentize accepteert middels het volledig en correct invullen van het door Zentize beschikbaar gestelde formulier tijdens het aankoopproces.

 

3 Prijs

3.1 Zentize behoudt zich het recht voor om de prijzen van haar aangeboden producten tijdens de looptijd van de service te verlagen of verhogen of verzendkosten toe te voegen. Zentize zal haar Bestellers uiterlijk één maand van tevoren schriftelijk (per e-mail) informeren over een prijsverlaging en uiterlijk drie maanden van tevoren over een prijsverhoging.

3.2 De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief btw en gelden alleen voor bestellingen en leveringen binnen Nederland.

 

4 Betaling

4.1 Besteller dient minimaal 18 jaar te zijn om een bestelling bij Zentize te plaatsen.

4.2 Voor de betaling kan de Besteller uitsluitend gebruik maken van de door Zentize aangeboden betalingsmogelijkheden. De eerste betaling geschiedt middels online betaling (iDEAL) of creditcard (Visa en Mastercard). Zentize brengt geen extra kosten in rekening voor het gebruik van creditcards.

4.3 Besteller wordt verzocht om eventuele onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Zentize te melden.

4.4 Bij de eerste betaling geeft Besteller Zentize toestemming om de daaropvolgende betalingen (vierwekelijks termijnen) van het betreffende rekeningnummer of creditcard te innen middels automatische incasso.

4.5 In het persoonlijke ‘Mijn Vitae’ account van Besteller is een overzicht te zien van reeds gedane en toekomstige betalingen van facturen.

4.6 Indien de betaling na de eerste herinnering niet binnen de daarin gestelde termijn plaatsvindt, is Zentize gerechtigd de service eenzijdig per direct te beëindigen.

4.7 De producten blijven in eigendom van Zentize totdat Besteller de producten heeft betaald.

4.8 Facturen worden door Zentize beschikbaar gesteld onder je eigen account ‘Mijn Vitae’.

4.9 Zentize maakt gebruik van de betaaldiensten van Mollie.

 

5 Levering, levertijd en uitvoering

5.1 Zentize zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

5.2 De bestelling wordt verstuurd met PostNL.

5.3 De levering geschiedt op kosten van Zentize naar het bij de bestelling opgegeven adres.

5.4 Bestellingen worden afgeleverd binnen vijf tot zeven werkdagen na bestelling waarbij de bezorging alleen mogelijk is op de dagen waarop PostNL in het betreffende gebied bezorgt. Zentize biedt geen mogelijkheid tot afhalen.

5.5 Het risico van beschadiging en/of vermissing van de producten berust bij Zentize tot het moment van bezorging van het product in de brievenbus van de Besteller.

 

6 Abonnement

6.1 Besteller blijft lid tot het abonnement wordt stopgezet.

 

7 Beëindiging abonnement

7.1 Besteller kan het Zentize abonnement altijd stopzetten. Ga naar het persoonlijke account om uw abonnement stop te zetten. U kunt ook een e-mail sturen naar info@zentize.co of telefonisch contact met ons opnemen via 0613572514 om uw abonnement stop te zetten.

 

8 Herroepingsrecht

8.1 De Besteller heeft het recht om de overeenkomst binnen een termijn van veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag van ontvangst van het eerste Zentize pakket. Om de levering van het volgende Zentize pakket te voorkomen, moet Besteller tot zeven dagen voor de volgende verzenddatum het abonnement opzeggen via het persoonlijke ‘Mijn Vitae’ account.

 

9 Klachtenbeleid

9.1 Als u een klacht heeft over een product of de service van Zentize, neem dan contact met ons op per e-mail via info@zentize.co of telefonisch via 0613572514. Zentize zal altijd proberen een oplossing te vinden. Bent u niet tevreden met de geboden oplossing? De klacht kan worden ingediend via een online klachtenformulier op de website van de Europese Commissie: https://ec.europa.eu/odr.

9.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen redelijke tijd nadat de Besteller de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven (eventueel vergezeld van beeldmateriaal) worden ingediend bij Zentize BV

 

10 Geschillen

10.1 Op overeenkomsten tussen Zentize en de Besteller waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen Zentize en de Besteller over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door Zentize te leveren of geleverde producten kunnen worden voorgelegd aan de klachtencommissie van de Consumentenbond.

 

11 Voorbehoud

11.1 Zentize aanvaardt geen aansprakelijkheid voor fouten of defecten als gevolg van overmacht. (Force Majeur)

 

12 Wijzigingen

12.1 Zentize behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. Het verdient de aanbeveling om deze algemene voorwaarden regelmatig te raadplegen. Van belangrijke wijzigingen in onze algemene voorwaarden zullen wij klanten één maand voordat de wijziging van kracht gaat, per e-mail op de hoogte stellen.

 

13 Privacybeleid

Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. Zentize behandelt uw persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig. Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten, vragen wij u om uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u bijvoorbeeld een bestelling plaatst, zich abonneert op onze nieuwsbrief of informatie opvraagt verstrekt u vrijwillig persoonlijke informatie. Zentize verzamelt persoonlijke gegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, antwoorden op de vragen in onze online test, naam van uw bank c.q. bankrekening-/creditcardgegevens en de bestelhistorie.

Deze persoonlijke gegevens worden gebruikt voor algemene communicatie, om klachten en terugvorderingen te verwerken en voor onze klantenservice. Zentize verplicht zich om 100% vertrouwelijk met uw gegevens om te gaan.

De informatie wordt niet gedeeld met derden met uitzondering van bijv. de betalingsdienstverlener en de bezorgdienst die betrokken zijn bij het uitvoeren van de bestelling. De betalingsdienstverlener en de bezorgdienst, krijgen van ons alleen de noodzakelijke gegevens. Zij worden verplicht om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Uw e-mailadres gebruiken wij slechts om de bestelling te bevestigen en met u te communiceren (via nieuwsbrief of orderbevestiging).

Wij garanderen U dat Uw gegevens alleen intern worden gebruikt voor marktonderzoek, statistische analyses en ter verbetering van onze diensten. U heeft het wettelijke recht om tegen dit gebruik van uw gegevens protest aan te tekenen.

U heeft te allen tijde het recht om de informatie die wij over u bijhouden in te zien, te veranderen, aan te vullen of te verwijderen. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen via info@zentize.co

Meer details over ons privacy beleid vindt u onder Privacy.

 

14 Cookies

Zentize maakt gebruik van zogenaamde cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die de internetbrowser op de harde schijf van de computer van de bezoeker opslaat. Cookies zorgen ervoor dat de bezoeker herkend wordt en dat alleen de relevante informatie, producten en aanbiedingen getoond worden. Een cookie maakt ook het inloggen makkelijker omdat de bezoeker ingelogd blijft als hij/zij de website vaker bezoekt. De meeste browsers zijn zo ingesteld dat ze cookies accepteren. Indien de bezoeker cookies niet wenst te accepteren, kan dit in de browser worden aangeven. Als cookies worden geweigerd, kan dit tot gevolg hebben dat bepaalde functies niet meer optimaal werken. Over het algemeen bewaren wij cookies voor twaalf maanden!

bottom of page